Hem

Möllarens utsikt från                           

nya Rågverket 2012 inom     

Lilla Harrie Valskvarn                   .

                                                                      .

Ribbans bastu och

omklädning förnyades

efter en brand 2000

Inför Öresundsförbindelsens

öppnande 2000 byggdes

Skånegården om för Turism

Toarp LSS-bostäder

uppfördes år 2000.

En fyrlängad Skånegård

Flensburgska Barnsjukhuset

moderniserades 2003.

Flerpatientrum byggdes bort.

Pauliskolan utvidgades

1997 med skyddsrum

utformade som matsalar

Augustenborgsskolan              Fd infektionssjukhus               

fick en ny entré 2003               byggdes 2001 om                   

och totalt fönsterbyte               till bostäder               


Dalhem specialbostäder

uppfördes 2004 i skånsk

lokal karaktär

Spårvägen, en föskola,

inrymdes 2002 i ett före

detta stall för hästspårvägen

Studentbostäder för WMU

i kv Folkskolan, Malmö

stod klart 2002.

Smithska stiftelsen, Ystad

fick nya bostäder 1990

efter en arkitekttävling

Välkommen till -  RH ARKITEKT AB

Företaget är ett privat projekterande arkitektkontor med arkitekt SAR/MSA Rolf Heijkenskjöld som ägare och verksam arkitekt. Kompetensen omfattar framförallt skissförslag och bygghandlingar för konvertering av befintliga byggnader till annan verksamhet.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader tillhör favoritprojekten tillsammans med ny bebyggelse i äldre miljöer. Mer än 45 års byggnadsprojektering tillhör erfarenheterna. Även planering utförs, speciellt mindre detaljplaner för förändring och förnyelse.

 

Kontakt - telefon - 0708 45 41 45 - e-post  - rolf@rharkitekt.se

Bildkollektionen visar på art och variation av genomförda uppdrag

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2019