Äldre projekt

RH  ARKITEKT AB

LSS-Bostäder på Mor Marnas väg

En fylängad kringbyggd gård ligger på skånska landsbygden utanför Malmö tätort. Byggnaderna har svart, brant listtäckt papptak, fasader i rött tegel, röda fönster och dörrar samt en grå betongstenssockel. Projektet, som ursrungligen var en trelängad gård, har kompletterats med en fjärde länga. Anläggningen  uppördes 2001,  utvidgades 2007 och nnehåller nu åtta lägenheter med gemensamma lokaler som kök, vardagsrum, matplats, personallokaler och hobbyrum.                                                     

Pågens Huvudkontor

Pågens kontor av Ralph Erskine från 1969 blev för litet. Under 40 år har kontorets expansion skett genom utlokalisering i omkringliggande byggnader i kvarteret Lyckan runt Bageriet. En strävan att åter samla alla kontors-funktioner under ett tak har gjorts möjligt genom konvertering av en gamal lakritsfabrik. Här inryms sedan 2011 förutom personalomklädning, personalrestaurang och varuutlastning numera hela huvudkontoret.

Kontoret omfattar 150 kontorsplatser i landskap, provbageri, samlingslokal för 200 personer och tio mötesrum av varierande storlek. Miljön präglas av lugn med mjuka golv, ljudabsorbenter på väggar i form av spaltpaneler och innertak av ribbpanel respektive mineralullsskivor. Tak och kontorspulpeter är vita. Ett genomgående band på väggar är i naturträ. Varje arbetsplats är i form av en pulpet. Dessa pulpeter är en vidareutveckling av Erskines kontorsmöbler från 60-talet.

Pågens Bageri

Inom Pågens byggnader har ett flertal förändringar projekterats och genomförts under 2005 - 2015. För hela byggnadsbeståndet har en digitalisering för CAD-projektering genomförts.

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2020