Kontor

RH  ARKITEKT AB

Arkitektkonoret är ett företag med arkitekt SAR/MSA Rolf Heijkenskjöld som ägare och

verksam arkitekt. 45 år i branschen har bidragit till ett brett kontaktnät, varför totalprojektering med statiker, vvs-konsult, el-konsult, inrednings- och landskapsarkitekter kan erbjudas.


Kompetensen som arkitekt omfattar

framförallt skissförslag och byggritningar

för konvertering av äldre byggnader

till annan verksamhet.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader

tillhör favoritprojekten.

Bland genomförda projekt finns kontor,

industribyggnader, skolor, sjukhus,

enfamiljhus, flerfamiljsbostäder, bostäder

för äldre och specialbostäder enligt LSS.

Arkitektarbetet omfattar

Skiss  -  för investeringsbeslut

Huvudhandling  -  för bygglov

Bygghandling - för upphandling

Relationshandling  -  för slutbevis

Dessutom utförs uppmätning, informationritningar, utrymningsplaner och  illustrationer.


I bygghandlingsfasen är

samarbete och samordning

med sidokonsulter eller

underkonsulter ett viktigt

led i utformningsprocessen

till ett väl fungerande och

estetiskt tilltalande

byggnadsprojekt.

Här visas ett par kontors-

projekt för Pågens Bageri

respektive Eon KraftbolagPågens Huvudkontor är numera  inrymt i en äldre industribyggnad, som 2007 till 2010  konverterades till kontor. Då lämnades Erskines skeppslika kontor.

Eon satsade på att inreda ett eget utbildningscenter och byggde 2008 om markplanet inom Anselms tegelbyggnad från 1962

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2020