Projekt

RH  ARKITEKT AB

Barsebäck - bostäder

Inom Barsebäcks Gods finns ett flertal enfamiljshus. Ett antal av dessa har tidigare fungerat som fritidshus men håller nu på att förnyas och byggs om till permanentbostäder. Ombyggnad omfattar värmeisolering, nya installationer och förnyelse av kök och hygienrum.  Ombyggnad pågår..

Köpmannen 14 - bostäder i Kävlinge

Ett flerbostadshus i Kävlinge förnyas succesivt. Lägenheter förnyas under 2018 och framåt. Balkonger förnyades och försågs med inglasning 2019. EL-installationer från 1940-talet förnyas under 2020. Byggnaden får härigenom förhöjd standard och modern el-säkerhet. Avloppsstammar ses över. 

MFT - Malmö Flygfraktterminal

En lagertillbyggnad kommer att uppföras under vintern 2018-19.

Lilla Harrie landsortsby

förnyelseskiss

Lilla Harrie landsortsby är i en utvecklingsfas.

Centralt belägen mark kan vara lämplig för ny bostads-bebyggelse.  Ett förslag, att förbättra situationen både för invånarna i byn och verksamheten i Lilla Harrie Valskvarn,

är att förlägga en ny tillfartsväg väster om kyrkan. 

Utredning pågår.

LSS-Bostäder Pilbladet i Södra Sallerup


En ny fylängad kringbyggd gård

på skånska landsbygden alldeles

utanför Yttre Ringvägen i  Malmö

inrymmer specialbostäder.

Byggnaden är byggd i skånsk

traditionell stil med svart pannplåt

på  branta sadeltak, fasader i ljust

grått och med vita omfattningar

kring röda fönster och dörrar.

Bygget föregicks av arkeologiska

utgrävningar och inflyttning

skedde under hösten 2015.

Pågen - Returbröd

Jäst tillverkas lokalt inom Pågens anläggningar i  i Malmö. Grunden i jästtillverkningen är det returbröd som kontinuerligt levereras tillbaka till bageriet. Returbrödshanteringen har förnyats och därför har lokalerna förändrats genom om- och tillbyggnad. Tillbyggnaden är en enkel hall med stålstomme och prefabricerade väggar av plåtklädda element. Golv i stålslipad betong är försett med ingjuen räls för varsam hantering av containers för returbröd. Bygget klart 2015.

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2020